Naar een integrale benadering van cyber security

Cyberspace schept de context voor vele nieuwe technologische toepassingen en verworvenheden. Helaas gaat er ook geen dag voorbij zonder dat cyberincidenten de actualiteit domineren. Denk aan cyber warfare en cybercriminaliteit maar ook aan effecten van natuurrampen op internetgestuurde toepassingen in vitale sectoren als water en energie.

Om de mogelijkheden van cyberspace ten volle te kunnen benutten en tegelijkertijd te zorgen voor 'veilige digitale snelwegen'  is inzicht in de complexe wereld van cyberspace en daarmee samenhangende technische, economische, juridische en psychologische risico's essentieel.

 

Kennis en expertise gebundeld

De Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en De Haagse Hogeschool hebben hun kennis en expertise op dit terrein gebundeld in de Stichting Cyber Security Academy The Hague (CSA). De CSA is een initiatief van de gemeente Den Haag. In de CSA vertalen wetenschappers en docenten samen met experts uit de publieke en private sectoren hun kennis naar uiteenlopende multidisciplinaire programma's voor hoger opgeleide professionals.

 

 

Verhogen van digitale weerbaarheid

De leertrajecten zijn gericht op informatici, juristen en beleidsmakers met enkele jaren werkervaring in en affiniteit met vraagstukken op het terrein van cyber security.

De CSA gaat uit van een integrale benadering van digitale veiligheid. De CSA heeft als doel professionals te scholen die een bijdrage willen leveren aan het verhogen van de digitale weerbaarheid van staten, organisaties en individuele burgers.

 

Multidisciplinaire leertrajecten

De Cyber Security Academy initieert en stimuleert de ontwikkeling en uitvoering van vernieuwende masteropleidingen, korte programma's en maatwerktrajecten op het terrein van cyber security. Hart van de CSA vormt de geaccrediteerde  multidisciplinaire executive masteropleiding Cyber Security, die januari 2015 van start is gegaan.

Kerndocenten van de CSA zijn wetenschappers en docenten van de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en De Haagse Hogeschool. Daarnaast participeren gastdocenten uit private en publieke organisaties met een brede ervaring in cyber security, zoals organisatieadviseurs (KPMG, VKA, KPN), technische specialisten (NFI, ENCS, FOX-IT) en andere experts.

 

Organisatie CSA

Het bestuur van de stichting CSA bestaat uit decanen en directeuren van de betrokken kennisinstellingen:

  • Prof. dr. Edwin Bakker (namens de Universiteit Leiden)
  • Prof. dr. Rob Fastenau (namens de TU Delft)
  • Drs. Gert de Ruiter (namens De Haagse Hogeschool)

De gemeente Den Haag vaardigt een adviserend lid af naar het bestuur.

 

De dagelijkse leiding van de CSA is in handen van een wetenschappelijk directeur,  hoogleraar Cyber Security prof. dr. Jan van den Berg bijgestaan door een adviseur, mw. Jacqueline van Zoggel.

 

Raad van Advies

De stichting CSA kent een Raad van Advies bestaande uit experts uit private en publieke sectoren. Deze adviseert het bestuur en de directie over de inhoudelijke koers van de stichting.

 

HSD Campus

De CSA is gevestigd in het Haagse Beatrixkwartier op de campus van The Hague Security Delta. Deze campus vormt de thuisbasis van het Europese veiligheidscluster The Hague Security Delta, een netwerkorganisatie van publieke en private organisaties en kennisinstellingen op het brede terrein van veiligheid. (www.thehaguesecuritydelta.com)

Op deze campus hebben de deelnemers de beschikking over multifunctionele ruimtes met moderne IT-faciliteiten zoals een Real Time Intelligence Centre en een Serious Gaming Lab. Deze locatie heeft goede parkeer- en horecavoorzieningen.

 

Contact

Meer weten over de CSA? Neem contact met ons op.

 

 

Bestuursleden

Prof.dr. Edwin Bakker
Prof.dr. Edwin Bakker
namens de Universiteit Leiden, Faculteit Governance & Global Affairs
<
>

Prof.dr. Edwin Bakker is hoogleraar Terrorisme en Contraterrorisme aan de Universiteit Leiden bij het Institute of Security and Global Affairs in Den Haag. Zijn onderzoeksonderwerpen zijn radicalisering en jihadistisch terrorisme in het algemeen en profielen van (jihadistische) terroristen in het bijzonder. Daarnaast richt zijn onderzoek zich op het omgaan met (angst voor) terrorisme en beleidsimplicaties op dit terrein. Bakker doceert onder meer aan de CSA en is lid van het bestuur van de stichting CSA.

 

Edwin Bakker is fellow van het International Center for Counter Terrorism The Hague (ICCT) en bestuurslid van de Netherlands Intelligence Studies Association.

 

Naast hoogleraar aan de Universiteit Leiden is Edwin Bakker hoofd van de sector Kennis & Onderzoek van de Politieacademie. Daar is hij onder meer verantwoordelijk voor de verbinding en doorwerking van onderzoek binnen de Nationale Politie en met relevante partners van de politie.

 

Bakker is lid van de redactieraad van de volgende (wetenschappelijke) tijdschriften: Security and Human Rights, the Journal of Strategic Security, Vrede & Veiligheid) en Internationale Spectator. Hij is tevens gastdocent aan het NAVO Defensie College in Rome en lid van het Nederland Helsinki Comite.

 

In 1997 behaalde Bakker zijn doctors titel met zijn proefschrift over conflicten tussen minderheden in Slowakije en Hongarije. 

 

Prof.dr.ir. Rob Fastenau
Prof.dr.ir. Rob Fastenau
namens de TU Delft, decaan Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
<
>

Prof.dr.ir. Rob Fastenau is sinds 2011 decaan van de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Delft.

Hij studeerde Natuurkunde aan de TU Delft waar hij in 1982 promoveerde. Na zijn promotie werkte hij als onderzoeker en onderzoeksleider bij Philips Research. In 1995 stapte hij over naar Philips Electron Optics, dat later samenging met het Amerikaanse FEI Company. Bij FEI Company was hij tien jaar directielid.

Rob Fastenau heeft bijna 30 jaar ervaring in onderzoek en managementfuncties in de hightechindustrie. Hij heeft een groot netwerk binnen het universitair onderzoek in de materiaalkunde en life sciences. Zo was hij intensief betrokken bij het oprichten van de omvangrijke microscopiegroep van de KAUST Universiteit in Saoedi-Arabi├ź en van NeCEN, het Netherlands Center for Nanoscopy. Ook onderhoudt hij intensieve relaties met hightechbedrijven, onder meer in de halfgeleiderindustrie. Hij was medeoprichter van het High Tech Systems Platform en lid van de executive boards van de strategische innovatieprogramma┬┤s Point/One en het Center for Translational Molecular Medicine.

Gert de Ruiter MA
Gert de Ruiter MA
namens De Haagse Hogeschool, directeur Faculteit ICT & Design
<
>

Gert de Ruiter volgde opleidingen op het vlak van analytische chemie en wiskunde en behaalde aan de Universiteit Utrecht een mastergraad in de Bestuurs- en Organisatiewetenschap.

De Ruiter is ruim 40 jaar werkzaam binnen het beroepsonderwijs. Aanvankelijk als docent en afdelingsmanager binnen het Middelbaar en Hoger Laboratoriumonderwijs en vanaf 1988 als hogeschooldocent aan de opleiding Informatica en Informatiekunde van De Haagse Hogeschool.

Vanaf 1995 is hij in diverse managementfuncties werkzaam binnen De Haagse hogeschool. Vanaf 2002 tot 2014 als directeur van de Academie voor ICT & Media en na de reorganisatie in 2014 als directeur van de Faculteit ICT & Design. De faculteit omvat onder meer 7 bacheloropleidingen op het vlak van ICT en media met in totaal 2600 studenten. De Ruiter is mede-initiatiefnemer van de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer, een samenwerkingsverband van De Haagse Hogeschool, het bedrijfsleven en de lokale overheid.

De Ruiter is bestuurslid van diverse (landelijke) stichtingen en adviescommissies op het vlak van (beroeps)onderwijs, ICT, Cyber Security en Creative Technologies.

 

Betrokken medewerkers

Prof.dr.ir. Jan van den Berg
Prof.dr.ir. Jan van den Berg
Wetenschappelijk directeur
<
>

Prof.dr.ir. Jan van den Berg is hoogleraar Cyber Security bij de faculteiten Techniek, Bestuur & Management en Electrotechniek, Wiskunde & Informatica van de Technische Universiteit Delft. Van den Berg is als wetenschappelijk directeur verbonden aan de Stichting Cyber Security Academy en opleidingsdirecteur van de Leidse masteropleiding Cyber Security. Na zijn afstuderen als wiskundig ingenieur aan de TU Delft in 1977 werkte Van den Berg tot 1989 op diverse instituten van hoger onderwijs. Vanaf 1989 was hij verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij onderzoek deed op het gebied van de Computational Intelligence en de (economische) toepassingen daarvan. Na het behalen van zijn doctors titel in 1996, verbreedde zijn onderzoek zich naar de ontwikkeling en toepassing van (intelligente) methoden van data-analyse, knowledge discovery, en informatiebeveiliging. In 2006 keerde Van den Berg terug naar de TU Delft waar hij zijn werk rond Data Analytics bleef vervolgen aangevuld met onderzoek op het terrein van Cyber Security.

Jacqueline van Zoggel
Jacqueline van Zoggel
Adviseur
<
>

Jacqueline van Zoggel is zelfstandig senior adviseur met een ruime ervaring in hoger onderwijs en management consulting. Ze stond aan de wieg van diverse grote innovatieprojecten in het hoger onderwijs zoals de bestuurlijke fusie van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam, het Leiden University College in Den Haag, de academische netwerkorganisatie University Campus Fryslân, het Centre for Innovation van de Universiteit Leiden/ Campus Den Haag en recentelijk de oprichting van de Cyber Security Academy. Van Zoggel heeft een uitgebreid netwerk in het (hoger) onderwijs, de publieke sector en een brede ervaring in strategieontwikkeling, procesmanagement, onderwijsinnovatie, fondsenwerving en samenwerking tussen publieke en private partijen.

Mireille Snels
Mireille Snels
Programmamanager/tutor
<
>

Drs. Mireille Snels is programmamanager en tutor bij de masteropleiding Cyber Security, Universiteit Leiden.

Snels studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en haalde haar eerstegraads lesbevoegdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Na een korte carrière als redacteur en tekstschrijver was zij werkzaam als beleidsmedewerker onderwijs en projectleider bij de Universiteit van Amsterdam. Bij de QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) was zij aansluitend secretaris en projectleider accreditatie. Na een verblijf van 3 jaar in Londen, waarin ze diverse projecten begeleidde op het terrein van outreach en widening participation, werd zij in 2010 afdelingssecretaris bij de TU Delft en in 2012 docent communicatieve vaardigheden en studiebegeleider bij De Haagse Hogeschool. Vanaf juli 2013 is zij bij de CSA betrokken als projectleider/adviseur op het gebied van programma-ontwikkeling, accreditatie, marketing, kwaliteitszorg en organisatie.