De Cyber Security Academy The Hague faciliteert het ontwikkelen van gezamenlijk professional onderwijs op het brede terrein van cyber security. Wij doen dit samen met wetenschappers uit uiteenlopende disciplines die afkomstig zijn van de participerende kennisinstellingen. Daarnaast werken we samen met toonaangevend cyberexperts uit de veiligheidssector.

 

Organisatie CSA

Het bestuur van de stichting CSA bestaat uit decanen en directeuren van de betrokken kennisinstellingen:

  • Prof. dr. Edwin Bakker (namens de Universiteit Leiden)
  • Prof. dr. ir. Inald Lagendijk  (namens de TU Delft)
  • Han Biemans MBA (namens De Haagse Hogeschool)

De gemeente Den Haag vaardigt een adviserend lid af naar het bestuur.

 

MANAGEMENT

De dagelijkse leiding van de CSA is in handen van een wetenschappelijk directeur,  hoogleraar Cyber Security prof. dr. Bibi van den Berg bijgestaan door een zakelijk directeur, Eveline Vreede.

 

Raad van Advies

De stichting CSA kent een Raad van Advies bestaande uit experts uit private en publieke sectoren. Deze adviseert het bestuur en de directie over de strategie en planning. 

 

HSD Campus

De CSA is gevestigd in het Haagse Beatrixkwartier op de campus van The Hague Security Delta. Deze campus vormt de thuisbasis van het Europese veiligheidscluster The Hague Security Delta, een netwerkorganisatie van publieke en private organisaties en kennisinstellingen op het brede terrein van veiligheid. (www.thehaguesecuritydelta.com)

Op deze campus hebben de deelnemers de beschikking over multifunctionele ruimtes met moderne IT-faciliteiten zoals een Real Time Intelligence Centre en een Serious Gaming Lab. Deze locatie heeft goede parkeer- en horecavoorzieningen.

  

 

Bestuursleden

Prof.dr. Edwin Bakker
Prof.dr. Edwin Bakker
namens de Universiteit Leiden, Faculteit Governance & Global Affairs
<
>

Prof.dr. Edwin Bakker is hoogleraar Terrorisme en Contraterrorisme aan de Universiteit Leiden bij het Institute of Security and Global Affairs in Den Haag. Zijn onderzoeksonderwerpen zijn radicalisering en jihadistisch terrorisme in het algemeen en profielen van (jihadistische) terroristen in het bijzonder. Daarnaast richt zijn onderzoek zich op het omgaan met (angst voor) terrorisme en beleidsimplicaties op dit terrein. Bakker doceert onder meer aan de CSA en is lid van het bestuur van de stichting CSA.

 

Edwin Bakker is fellow van het International Center for Counter Terrorism The Hague (ICCT) en bestuurslid van de Netherlands Intelligence Studies Association.

 

Naast hoogleraar aan de Universiteit Leiden is Edwin Bakker hoofd van de sector Kennis & Onderzoek van de Politieacademie. Daar is hij onder meer verantwoordelijk voor de verbinding en doorwerking van onderzoek binnen de Nationale Politie en met relevante partners van de politie.

 

Bakker is lid van de redactieraad van de volgende (wetenschappelijke) tijdschriften: Security and Human Rights, the Journal of Strategic Security, Vrede & Veiligheid) en Internationale Spectator. Hij is tevens gastdocent aan het NAVO Defensie College in Rome en lid van het Nederland Helsinki Comite.

 

In 1997 behaalde Bakker zijn doctors titel met zijn proefschrift over conflicten tussen minderheden in Slowakije en Hongarije. 

 

Prof.dr.ir. Inald Lagendijk
Prof.dr.ir. Inald Lagendijk
namens de TU Delft, Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
<
>

Prof.dr.ir. Inald Lagendijk (1962) is Distinguished Professor in Computing-based Society en lid van de Cybersecurity-onderzoeksgroep. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in onderzoek en lesgeven in digital signal processing, inclusief beeld- en video processing, compression, search, watermarking, en digital content protection. Zijn huidige onderzoek richt zich op privacy-protected signal processing, data sharing, en algorithm transparency. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring in het leiden van nationale en internationale fundamentele en publiek-private onderzoeksprojecten. Prof. Lagendijk is momenteel captain of science van het nationale ICT-innovatieteam en 'boegbeeld' van de route 'Big Data' van de Nationale Wetenschapsagenda. Hij is een Fellow van de IEEE (klas van 2007, voor Contributions to Image Processing). Hij werd in 2009 verkozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Hij werd ook verkozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Wetenschappen en Geesteswetenschappen (KHMW) en van de Nederlandse Academie voor Technologie en Innovatie (AcTI).

Han Biemans MBA
Han Biemans MBA
namens De Haagse Hogeschool, faculteit ICT & Design
<
>

Han Biemans studeerde Bedrijfseconomie aan de HES Rotterdam, behaalde zijn MBA bij Henley Management College – Brunel University London en zijn Doctoraal Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

 

Han heeft in het bedrijfsleven gewerkt in Communicatie en Marketingfuncties en Consultancy. Daarna heeft hij een Consultancy en Administratiekantoor gehad. Na de verkoop van dit bedrijf heeft Han gewerkt bij de Hogeschool Rotterdam, als docent en later als directeur in het economisch en in het sociaal domein. Sinds 1 januari 2018 is hij directeur van de Faculteit ICT&Design van de Haagse Hogeschool. Deze faculteit omvat onder meer 7 bacheloropleidingen op het vlak van ICT en media met in totaal 2600 studenten. Het onderwijs wordt aangeboden in de HHS Campus in Den Haag, de TU Campus in Delft en de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer. Speerpunten van onderzoek in de faculteit zijn Cyber Security, Big Data en Filosofie en beroepspraktijk.

 

Betrokken medewerkers

prof.dr. Bibi van den berg
prof.dr. Bibi van den berg
Wetenschappelijk directeur
<
>

Prof.dr. Bibi van den Berg is hoogleraar Cybersecurity Governance en verbonden aan het Institute of Security and Global Affairs van de Faculteit Governance & Global Affairs van de Universiteit Leiden. Zij is wetenschappelijk directeur van de Stichting Cyber Security Academy.

Van den Berg studeerde en promoveerde aan de Filosofie faculteit van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarna deed ze een postdoc aan het Tilburg Institute for Law, Technology and Society ( TILT ) van de Universiteit van Tilburg voor drie jaar. In 2012 kwam ze naar Leiden voor haar huidige functie .Van den Bergs onderzoek richt zich op vier thema's : (1) het reguleren van menselijk gedrag door middel van het gebruik van technologie (techno-regulering), (2) identiteit, privacy en (cyber) security, ( 3 ) regulering en bestuur van/op het internet, en (4) robotica en kunstmatige intelligentie.Naast haar rol als hoogleraar is Van den Berg ook Meijers Fellow aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Van den Berg is lid van de Nederlandse Cyber Security Raad. Deze adviseert de Nederlandse regering over hoe cyber secyurity in Nederland te verbeteren. Verder is ze lid van de Raad van Advies voor IT van het Centraal Bureau voor de Statistiek.  

Eveline Vreede
Eveline Vreede
Zakelijk directeur
<
>

Eveline Vreede is op 1 november 2018 benoemd als Zakelijk Directeur van de Cyber Security Academy. Ze is verbonden aan de TU Delft en is daar verantwoordelijk voor nationale en internationale onderzoekssamenwerking van ICT gerelateerd onderzoek bij de EWI faculteit. Ze is betrokken geweest bij het opzetten van samenwerkingen met Singapore, India en China. Tussen 2014 en 2018 was ze Secretaris van 4TU.NIRICT, het ICT onderzoeksinstituut van de 4TU federatie. Dit instituut brengt vier technische universiteiten (TU Delft. TU/e, UT en WUR) samen op ICT onderzoeksgebieden en versterkt hiermee het Nederlandse ICT onderzoekslandschap. Haar achtergrond ligt in (interculturele) communicatie, marketing en Europese studies. Eerder werkte zij voor een startup en in consultancy & project management.