Masteropleiding Cyber Security Engineering

  De masteropleiding Cyber Security Engineering (CSE) is een opleiding voor professionals die werkzaam zijn in de technische praktijk van cyber security en door willen groeien naar de rol van leidend technisch specialist. In de opleiding ligt de focus op het onderzoeken van cybersecurity-problematiek in complexe situaties en het ontwikkelen van ICT-gerelateerde security-oplossingen, die passen bij de doelstellingen van de organisatie. Het gaat daarbij met name om IT-security aspecten in de specifieke context van organisaties en hun samenwerkingspartners. 

   

  De masteropleiding Cyber Security Engineering opleiding valt onder de eindverantwoordelijkheid van De Haagse Hogeschool en is ontwikkeld in samenwerking met de Cyber Security Academy The Hague en diverse publieke en private partners. De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO (Nederland-Vlaams Accreditatie Orgaan). Studenten die deze opleiding succesvol afronden mogen de titel MSc voeren. 

   

  De startdatum is onder voorbehoud van voldoende deelnemers. 

   

  Deze programma-informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.

  Meld u aan voor een intakegesprek>

  Target group
  Professionals met een afgeronde bacheloropleiding in het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs in (Technische) Informatica (Computer Science), ICT, Cyber Security, of vergelijkbaar profiel met minimaal 2 jaar relevante werkervaring, die hun kennis over de technische aspecten van cybersecurity willen verbreden of verdiepen.
  Dates
  februari 2020
  Duration
  parttime, 24 maanden;
  Costs
  EUR 25.200 (prijspeil februari 2020)
  Study load
  15 tot 20 uur per week (1 dag per week werkcolleges aangevuld met zelfstudie)
  Language of instruction
  Nederlands
  Location
  Beatrixkwartier in Den Haag (HSD Campus)
  Certificate/Diplom
  MSc van De Haagse Hogeschool

  Als u de opleiding heeft afgerond bent u in staat

  • preventief en repressief in te spelen op bestaande en opkomende dreigingen en kwetsbaarheden van cybertechnologie, 
  • een samenhangend stelsel van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te ontwerpen, in te richten en dit kritisch te monitoren en te valideren,
  • de opgedane kennis geïntegreerd toe te passen op organisaties in verschillende sectoren,
  • uw kennis in een snel veranderend domein continu op peil te houden met inzichten uit onderzoek en gedegen kennis van praktijken uit verschillende organisaties en sectoren.

   

  OPBOUW PROGRAMMA 

  Het programma van de master Cyber Security Engineering beslaat in totaal twee jaar, verspreid over vier semesters: (1) Conceptualisering van cybersecurity, (2) Cybersecurity bouwstenen, (3) Cybersecurity in sectoren en trends, en (4) de afrondende Thesis.

   

  CONCEPTUALISERING CYBERSECURITY

  Semester 1 richt zich op het conceptualiseren van het 'speelveld' van cybersecurity. In dit semester ontwikkelt u samen met uw medestudenten een gemeenschappelijk denk- en begrippenkader voor de veelomvattende activiteiten in cyberspace. U analyseert de complexiteit van de digitale wereld op basis van de activiteiten die daarin plaatsvinden. U staat stil bij de daarmee samenhangende risico's en leert op welke wijze u met een evenwichtige set aan maatregelen bijbehorende veiligheidsrisico’s (cyberrisks) voor uw organisatie of sector tot acceptabele niveaus kunt terugbrengen. U ontwikkelt kennis en vaardigheden die u voorbereiden op een toekomstige rol als leidend technisch specialist. 

   

  CYBERSECURITY BOUWSTENEN

  In het tweede semester gaat u dieper in op de technische bouwstenen van cybersecurity. In dit semester verdiept u zich in de dreigingen voor en de kwetsbaarheden van de cybertechnologie en hoe daar verdedigend en aanvallend op ingegrepen kan worden. U leert met deze bouwstenen een samenhangend geheel van beveiligingsmaatregelen te ontwerpen en in te richten en deze kritisch te testen (pentesting) en te valideren. Op basis van aansprekende cyberaanvallen en actuele malware gaat de aandacht uit naar zowel preventieve als repressieve beveiligingsmaatregelen.

   

  CYBERSECURITY IN SECTOREN EN TRENDS

  In semester 3 leert u de kennis uit de voorgaande semesters geïntegreerd toe te passen binnen organisaties in verschillende sectoren. Zo vraagt een ziekenhuis om een andere beveiligingsstrategie dan een bank. U leert sectoren te analyseren op basis van specifieke kenmerken zoals de organisatiedoelstellingen, de cultuur, de inzet en het gebruik van technologie, het dreigingsbeeld en sectorspecifieke kwetsbaarheden en risico’s. Vervolgens leert u deze karakteristieken te vertalen naar een voor de betreffende sector passende en doelgerichte aanpak om deze cyberrisico’s te managen.  

   

  THESIS

  In semester 4 voert u zelfstandig een praktijkgericht onderzoek uit. Een relevant en actueel kennisvraagstuk met betrekking tot cybersecurity staat daarin centraal. Op basis van deze masterthesis en de bijbehorende mondelinge presentatie en verdediging toont u aan dat u op masterniveau alle benodigde competenties beheerst.  

   

  INGANGSEISEN

  U voldoet aan de volgende ingangseisen:

  • U heeft een relevant diploma op minimaal bachelorniveau van het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs in technische informatica (computer science), ICT, cybersecurity, of gelijkwaardig.
  • U heeft minimaal twee jaar relevante werkervaring op het gebied van ICT, cybersecurity, of gelijkwaardig
  • U kunt opdrachten voor de opleiding in de eigen werkkring of een andere geschikte omgeving uitvoeren. 

   

  INTAKEPROCEDURE

  Na toetsing of u aan de formele toelatingscriteria voldoet, krijgt u een intakegesprek waarin stil wordt gestaan bij uw motivatie voor de opleiding, uw leervragen en uw ambities in het brede domein van cybersecurity. Mede op basis van uw opleidings- en denkniveau en in werk en elders verworven competenties, wordt in samenspraak met de opleiding bezien of deze past bij uw ambities en u deze opleiding naar verwachting met succes zult kunnen voltooien.