Executive masteropleiding Cyber Security

  De executive masteropleiding Cyber Security is multidisciplinair. In de opleiding gaat aandacht uit naar zowel technologische als juridische, bestuurskundige, economische en psychologische aspecten van digitale veiligheid.

   

  Deze opleiding is ontwikkeld door de Universiteit Leiden, TU Delft en De Haagse Hogeschool en diverse private partners en valt onder de verantwoordelijkheid van de Universiteit Leiden. De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO.

   

  De startdatum is onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

   

  Deze programma-informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.

   

  Meld u aan voor een intakegesprek>

  Voor wie
  professionals met een relevante WO- of HBO-master en enige jaren werkervaring, die hun kennis over cyber security willen verbreden of verdiepen.
  Data
  februari 2020 (inschrijving open)
  Duur
  parttime, 18 - 24 maanden;
  Kosten
  EUR 26.650 (voor het hele programma, prijs start februari 2020)
  Tijdsbesteding
  840 uur per jaar, 15-20 uur per week waarvan één tot anderhalve dag per week college (vrijdag, soms een donderdag, excl. schoolvakanties) en 8 - 12 uur zelfstudie.
  Voertaal
  Engels
  Locatie
  Beatrixkwartier in Den Haag (HSD Campus)
  Certificaat/Diploma
  MSc van de Universiteit Leiden
  Curriculum overview

  Als u de opleiding heeft afgerond:

  • begrijpt u de complexiteit van en afhankelijkheden in cyber space.
  • kunt u vanuit zowel een technische als beleidsmatige en bestuurlijke benadering een bijdrage leveren aan oplossingen voor cyberrisico's.
  • kunt u cyberbedreigingen tot acceptabele risico's reduceren.
  • kunt u een brug slaan tussen overwegend technisch en meer beleidsmatig georiënteerde functionarissen in organisaties.
  • kunt u tactische en operationele vraagstukken vertalen naar een strategie voor uw organisatie.
  • bent u in staat om kritisch te reflecteren op nieuwe ontwikkelingen en resultaten van onderzoek naar cyber security.
  • kunt u een zelfstandige bijdrage leveren aan dergelijk onderzoek.

   

  OPBOUW PROGRAMMA

  Het programma bestaat uit vier fases: conceptualisatie, specialisatie, keuzevakken en thesis.

   

  Conceptualisatie

  U krijgt in het eerste semester een algemene introductie in cyber security gebaseerd op het bowtie model.

  Bowtie-model-website-okt-14

  • In de eerste module (Introduction into cyberspace) staat een verkenning van de kenmerken en complexiteit van cyberspace centraal. Ook behandelt deze module de impact van digitalisering en interconnectiviteit op vitale infrastucturen en de daaruit voortvloeiende mogelijkheden en daaraan gerelateerde risico's.
  • De tweede module (Cyber Risk Management) biedt een verdieping van de technische en niet-technische mogelijkheden, risico's en bedreigingen van cyberspace, digitalisering en interconnectiviteit. Ook onderzoekt u de notie 'acceptabele risico's'. U  krijgt, mede op basis van diverse casestudies, zicht op potentiële technische en organisatorische preventieve en repressieve maatregelen.
  • U sluit het eerste semester af met de module Cyber Risk and the Social Sciences. Deze module complementeert de tweede module en voorziet studenten van een breder begrip van risico zoals dat in de sociale wetenschappen gebezigd wordt. De module helpt studenten de sterktes en beperkingen van gangbare risciobenaderingen te bergijpen.  

   

  Specialisatie

  Het tweede semester start u met twee verplichte modules Legal Perspectives on Cyber Security (capita selecta juridische aspecten)en Cyber Security Economics (over de relatie tussen economische theorie en praktijk en cyber security). 

  Hierna kiest u een specialisatie: 1. de technical track of 2. de governance track.

   

  TECHNICAL TRACK

  Voor deelnemers met een achtergrond in een bètadiscipline biedt de technical track drie gespecialiseerde modules.

  • De eerste module (Measures and Interventions) behandelt repressieve en preventieve technische veiligheidstechnieken zoals datamining en cryptografie. 
  • In de tweede module (ICT Systems) passeren specifieke technische veiligheidsbedreigingen de revue, van hacking tot cyberterrorisme.
  • Ten slotte past u in de laatste module (Case Studies in Cyber Security) het geleerde toe op een casus door een veiligheidsarchitectuur en -systeem te ontwerpen.

   

  GOVERNANCE TRACK

  De  governance track biedt tevens drie gespecialiseerde modules:

  • In de eerste module (Cyber Security Governance) staan juridische en bestuurskundige theorieën in relatie tot cyber governance centraal. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor cyber security en hoe gaan regeringen hiermee om? Ook verschillende visies op cyberdreigingen komen aan de orde en de implicaties van cyberspace voor inter- en intrastatelijke relaties.
  • Vervolgens verdiept u zich in de tweede module (Regulating Security in Cyber Space) op reguleringsvraagstukken die de opkomst van cyberspace als 'nieuw' onderdeel van de kritische infrastructuur met zich mee brengen. Morele en juridische issues en dilemma's van interconnectiviteit en sociale media passeren de revue en potentiële interventiestrategieën worden belicht.
  • De laatste module richt zich op Cyber Security in Businesses & Organisations. De huidige ontwikkelingen op het gebied van cyber security noodzaken bedrijven en organisaties hun visie op cyber security te herzien: van angst, onzekerheid en twijfel naar toegevoegde waarde. U leert uw organisatie te analyseren en wordt toegerust met kennis en vaardigheden om organisaties succesvol te begeleiden in dit transformatieproces.

   

  KEUZEVAKKEN

  In deze fase kunt u uw algemene kennis over cyber security die in u in de vorige fases heeft opgedaan, verbreden of verdiepen. Uit een aanbod van vier keuzevakken kunt u er twee kiezen.

  De afgelopen jaren zijn de volgende keuzevakken gegeven: Actors & Behaviour in Cyberspace, Data Mining, Industrial Control Systems & Critical Infrastructures en Cyber Crisis Management & Communication.

  Het aantal keuzevakken kan variëren, afhankelijk van het aantal deelnemers, hun interesses en achtergrond. De onderwerpen van de keuzevakken kunnen variëren, afhankelijk van de actualiteit.

  Bij diverse keuzevakken kan de toelating afhankelijk zijn van voorkennis of vooropleiding.

   

  THESIS

  U sluit uw wetenschappelijke masteropleiding af met een masterthesis. U identificeert met medecursisten een complex vraagstuk of praktijkcasus op het terrein van digitale veiligheid. Vervolgens onderzoekt u individueel een deelaspect dat aansluit bij uw voorkennis en interesse. U vervat uw inzichten en reflecties in een wetenschappelijk eindwerkstuk.

   

  Uitgebreidere omschrijvingen van de verschillende modules zijn te vinden op de website van de Universiteit Leiden.

   

  Extra-curricular activities

  In lijn met het multidisciplinaire karakter van het programma worden 4 to 6 extra-curriculaire activiteiten georganiseerd over specifieke cyber security thema’s  (u kunt denken aan cyber forensics, cyber terrorism, cyber crisis communication) en actuele cyber security vraagstukken (nieuwe ontwikkelingen op het gebied van cybercrime, open data and big data, law enforcement).

    

  Ingangseisen

  Ingangseisen zijn onder meer:

  • een afgeronde WO- of HBO-master in een relevante discipline
  • voldoende beheersing van de Engelse taal
  • enige jaren relevante werkervaring

  Bij aanmelding voor de intake levert u kopieën van uw diploma's aan, een korte motivatie in het Engels en uw cv.

   

  Intakeprocedure

  Toelating vindt plaats op basis van een intakeprocedure:

  • Graag ontvangen wij uw Engelstalige cv en motivatiebrief via MCS@fgga.leidenuniv.nl
  • De intakecommissie stelt vast of u aan alle ingangseisen voldoet en of u toelaatbaar bent tot de opleiding.
  • U  krijgt een uitnodiging voor een intakegesprek. In het intakegesprek bespreken we de wederzijdse verwachtingen.
  • Mocht u niet aan alle ingangseisen voldoen, dan kunt u een aanvullende opdracht krijgen op basis waarvan vastgesteld kan worden of en zo ja welke deficiënties u moet wegwerken, voordat u aan de opleiding begint.
  • Na een positief besluit, kunt u zich inschrijven bij de Universiteit Leiden.