Docenten zijn afkomstig van de participerende hogeronderwijsinstellingen Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft, en De Haagse Hogeschool. Daarnaast werken gastdocenten uit private en publieke organisaties mee aan de ontwikkeling en uitvoering van de leertrajecten.

Els De Busser
Els De Busser
Kerndocent
Organisatie:
Universiteit Leiden
<
>
Organisatie:
Universiteit Leiden

Dr. Els De Busser is Universitair Docent Cyber Security Governance  en opleidingsdirecteur van de executive masteropeleiding Cyber Security aan de Universiteit Leiden, Instituut of Security and Global Affairs. Zij is onderzoeker in het The Hague Program for Cyber Norms en docent in de masteropleidingen Cyber Security, Crisis en Security Management en de bacheloropleiding Safety en Security Studies, Universiteit Leiden.

 

Ze heeft 17 jaar ervaring in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in data protection, privacy, cyber security, en European criminal law aan de Universiteit Gent in Belgie, het Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Duitsland en De Haage Hogeschool in Nederland. 

 

Met haar boek “Data Protection in EU and US Criminal Cooperation” (Maklu, 2009) won ze de 2014 Siracusa Prize for Young Penalists uitgereikt door de Association Internationale de Droit Pénal (AIDP) en het International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences (ISISC). Els De Busser is lid van de Standing Committee of Experts on International Immigration, Refugee and Criminal Law (Meijers Committee) en secretaris van het Wetenschappelijk Committee van de AIDP (Association Internationale de Droit Pénal).

Jan van den Berg
Jan van den Berg
Kerndocent
<
>

Prof.dr.ir. Jan van den Berg is hoogleraar Cyber Security bij de Technische Universiteit Delft, de faculteiten Techniek, Bestuur & Management en Electrotechniek, Wiskunde & Informatica, en bij de Universiteit Leiden, Faculteit Governance & Global Affairs. 

Na zijn afstuderen als wiskundig ingenieur aan de TU Delft in 1977 werkte Van den Berg tot 1989 op diverse instituten van hoger onderwijs. Vanaf 1989 was hij verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij onderzoek deed op het gebied van de Computational Intelligence en de (economische) toepassingen daarvan. Na het behalen van zijn doctors titel in 1996, verbreedde zijn onderzoek zich naar de ontwikkeling en toepassing van (intelligente) methoden van data-analyse, knowledge discovery, en informatiebeveiliging. In 2006 keerde Van den Berg terug naar de TU Delft waar hij zijn werk rond Data Analytics bleef vervolgen aangevuld met onderzoek op het terrein van Cyber Security.

 

Kijk hier naar de oratie van prof.dr.ir. Jan van den Berg.

Pieter Burghouwt
Pieter Burghouwt
Kerndocent
Organisatie:
De Haagse Hogeschool
<
>
Organisatie:
De Haagse Hogeschool

Dr. ir. Pieter Burghouwt is hogeschooldocent bij de opleidingen HBO-ICT en Technische Informatica van de Faculteit IT & Design aan De Haagse Hogeschool. Naast het ontwikkelen en verzorgen van onderwijs op het gebied van Computernetwerken, Technische ICT-Infrastructuur en Cyber Security voert hij onderzoek uit op het gebied van Cyber Security als lid van het Lectoraat Cyber Security en Safety, de onderzoeksgroep aan De Haagse Hogeschool. Zijn onderzoek richt zich op de technische beveiligingsaspecten van computernetwerken. Van 2013 tot en met 2015 was Pieter als onderzoeker betrokken bij het RAAK-project “Beveiligd Water” dat de veiligheid van procesnetwerken van de Nederlandse Waterschappen onderzoekt.

Burghouwt promoveerde in 2015 aan de TU-Delft op een onderzoek naar detectietechnieken van botnetverkeer in bedrijfsnetwerken.

Bibi van den Berg
Bibi van den Berg
Kerndocent
Organisatie:
Universiteit Leiden
<
>
Organisatie:
Universiteit Leiden

Prof.dr. Bibi van den Berg is hoogleraar Cybersecurity Governance en verbonden aan het Institute of Security and Global Affairs van de Faculteit Governance & Global Affairs van de Universiteit Leiden. Zij is wetenschappelijk directeur van de Stichting Cyber Security Academy.

Van den Berg studeerde en promoveerde aan de Filosofie faculteit van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarna deed ze een postdoc aan het Tilburg Institute for Law, Technology and Society ( TILT ) van de Universiteit van Tilburg voor drie jaar. In 2012 kwam ze naar Leiden voor haar huidige functie .Van den Bergs onderzoek richt zich op vier thema's : (1) het reguleren van menselijk gedrag door middel van het gebruik van technologie (techno-regulering), (2) identiteit, privacy en (cyber) security, ( 3 ) regulering en bestuur van/op het internet, en (4) robotica en kunstmatige intelligentie.Naast haar rol als hoogleraar is Van den Berg ook Meijers Fellow aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Van den Berg is lid van de Nederlandse Cyber Security Raad. Deze adviseert de Nederlandse regering over hoe cyber secyurity in Nederland te verbeteren. Verder is ze lid van de Raad van Advies voor IT van het Centraal Bureau voor de Statistiek.  

Francien Dechesne
Francien Dechesne
Kerndocent
Organisatie:
Universiteit Leiden
<
>
Organisatie:
Universiteit Leiden

Francien Dechesne is onderzoeker in het Centrum voor Recht in de Informatiemaatschappij (eLaw) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Haar onderzoeksinteresse is het wederzijds vertalen tussen ethische, juridische en maatschappelijke vraagstukken rondom Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) enerzijds en de techniek anderzijds.

Ze is gepromoveerd in de mathematische logica (Universiteit van Tilburg en TU Eindhoven, 2005), waarna ze onderzoek deed op het gebied van formele verificatie van beveiligingsprotocollen (TU Eindhoven 2005-2009), ethiek en informatietechnologie, en cybersecurity van infrastructuren (TU Delft, 2009-2014). Voordat ze haar academische loopbaan begon, werkte ze als  IT Management Professional in mainframe omgevingen in de financiële sector (Pink Elephant bv, 1997-2000). Ze werkt momenteel in het NWO-MVI onderzoeksproject SCALES, dat verantwoordingsmechanismen bestudeert voor de mogelijke negatieve maatschappelijke impact van beslissingen op basis van data-analyse.

Carlos Hernandez-Ganan
Carlos Hernandez-Ganan
Kerndocent
<
>

Dr. Carlos H. Gañán is universitair docent in de Economics of cybersecurity groep aan de TU Delft. Voorheen maakte hij deel uit van de Information Security Group bij het Department of Telematics Engineering aan UPC, Barcelona, ​​waar hij zijn Ph.D. in de Informatiebeveiliging behaalde. Hij behaalde ook een Bachelor in Business Studies en een Master in Business Administration van de Open Universiteit van Catalonië. Hij heeft zowel theoretische als empirische studies uitgevoerd naar nternet governance en internet security. Hij heeft bijvoorbeeld cryptografische protocollen ontworpen om mobiele ad-hoc-netwerken te beveiligen, waarbij de kosten geminimaliseerd en de servicekwaliteit gemaximaliseerd worden. Hij heeft ook privacyprincipes voor communicatieprotocollen voor voertuignetwerken ontworpen waarmee  voorkomen wordt dat gebruikers gevolgd worden. Carlos heeft deelgenomen aan verschillende nationale en internationale projecten op het gebied van cybersecurity en netwerkcommunicatie zoals Advance Research on Information Security and Privacy (ARES), Body Area System for Ubiquitous Multimedia Applications (BASUMA), Economics of Cybercrime (E-CRIME) en Wireless Networking for Moving Objects (WiNeMO). Hij is lid van het Institute of Electrical and Electronics Engineers en de Association for Computing Machinery. Carlos is ook een actief lid van de Internet Society.

Jan van der Lubbe
Jan van der Lubbe
Kerndocent
<
>

Dr. Jan van der Lubbe is universitair hoofddocent en hoofd van het Information Security and Privacy Lab aan de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de TU Delft. Zijn belangrijkste expertisegebieden zijn kunstmatige intelligentie, data mining, veiligheid en privacy en cryptografie.
Van der Lubbe promoveerde aan de faculteit EWI aan de Technische Universiteit Delft in 1981.
Van 1981 tot 1986 werkte hijbij met het Nationaal Lucht-en Ruimtevaartlaboratorium, waar hij onderzoek deed voor onder andere ESA en NASA, zowel op het gebied van kunstmatige intelligentie als cryptografie.
Van der Lubbe is directeur van de postdoctorale opleiding Toegepaste Cryptografie en lid van diverse adviesraden en commissies voor de overheid en de industrie op het gebied van veiligheid. Hij is (co-)auteur van zo'n 250 artikelen en 12 boeken over informatietheorie, cryptografie, machine-intelligentie, filosofie, geschiedenis, semiotiek en kunst.

Sergei Boeke
Sergei Boeke
Kerndocent
Organisatie:
Universiteit Leiden
<
>
Organisatie:
Universiteit Leiden

Sergei Boeke LL.M. is research fellow en projectleider bij ISGA op de Faculteit Governance & Global Affairs, Universiteit Leiden. Zijn belangrijkste expertisegebieden zijn cyber governance, cyber war en cyber spionage. Hij richt zich ook op het terrorisme in de Sahel (Afrika). Boeke is een voormalig marineofficier en diplomaat. Na het voltooien van het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder behaalde hij zijn master in de rechten aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Hij werkte vervolgens als logistiek officier op verschillende marineschepen en werd als secretaris commandant van het tweede mariniersbataljon uitgezonden naar het zuiden van Irak in 2003/2004. Hij werkte hierna kort als beleidsmedewerker en diplomaat bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken om vervolgens bij het Ministerie van Defensie plaatsvervangend hoofd van het Afghanistan team te worden. Hij kwam in dienst van de Universiteit Leiden in 2013.

Jeroen van der Velden
Jeroen van der Velden
Kerndocent
<
>

Dr. Jeroen van der Velden is universitair hoofddocent Strategie alignment en directeur Strategy Center aan NyenrodeBusiness Universiteit. Daarnaast is docent bij SIOO en oprichter en mede-eigenaar van Viciency-distant Teamwork, een platform dat organisaties ondersteunt om nieuwe vormen van werken te introduceren en implementeren.

Als coach, adviseur, programma- en/of verandermanager is hij actief in verschillende sectoren; overheid, financieel, utilities en de voeding- en procesindustrie. Als onderzoeker richt hij zich op vraagstukken rond strategie implementatie en nieuwe manieren van werken en organiseren. In zijn promotieonderzoek aan de Technische Universiteit Delft stonden nieuwe werkvormen zoals samenwerken op afstand centraal. Als docent is hij niet alleen verbonden aan Nyenrode, waar hij doceert in degree en executive programma´s over vraagstukken op het gebied van strategische transformatie. Ook verzorgt hij de module Strategisch handelen bij het SIOO.

Edwin Bakker
Edwin Bakker
Kerndocent
Organisatie:
Universiteit Leiden
<
>
Organisatie:
Universiteit Leiden

Prof.dr. Edwin Bakker is hoogleraar Terrorisme en Contraterrorisme aan de Universiteit Leiden bij het Institute of Security and Global Affairs in Den Haag. Zijn onderzoeksonderwerpen zijn radicalisering en jihadistisch terrorisme in het algemeen en profielen van (jihadistische) terroristen in het bijzonder. Daarnaast richt zijn onderzoek zich op het omgaan met (angst voor) terrorisme en beleidsimplicaties op dit terrein. Bakker doceert onder meer aan de CSA en is lid van het bestuur van de stichting CSA.

 

Edwin Bakker is fellow van het International Center for Counter Terrorism The Hague (ICCT) en bestuurslid van de Netherlands Intelligence Studies Association.

 

Naast hoogleraar aan de Universiteit Leiden is Edwin Bakker hoofd van de sector Kennis & Onderzoek van de Politieacademie. Daar is hij onder meer verantwoordelijk voor de verbinding en doorwerking van onderzoek binnen de Nationale Politie en met relevante partners van de politie.

 

Bakker is lid van de redactieraad van de volgende (wetenschappelijke) tijdschriften: Security and Human Rights, the Journal of Strategic Security, Vrede & Veiligheid) en Internationale Spectator. Hij is tevens gastdocent aan het NAVO Defensie College in Rome en lid van het Nederland Helsinki Comite.

 

In 1997 behaalde Bakker zijn doctors titel met zijn proefschrift over conflicten tussen minderheden in Slowakije en Hongarije. 

 

 

Elif Kiesow Cortez
Elif Kiesow Cortez
Kerndocent
Organisatie:
De Haagse Hogeschool
<
>
Organisatie:
De Haagse Hogeschool

Dr. Elif Kiesow Cortez is docent in het International and European Law Programme en tevens onderzoeker voor het Cybersecurity Centre of Expertise aan de Haagse Hogeschool (HHS). Elif is de coördinator van de interdisciplinaire universiteitsbrede Cybersecurity Minor aan de HHS. Elif geeft momenteel onderwijs over gegevensbescherming en privacycompliance, recht en economie naast haar onderwijs in de Cybersecurity Minor. Voordat zij bij de HHS in dienst kwam, was Elif een John M. Olin Fellow in Law and Economics aan de Harvard Law School. Elifs promotieonderzoek aan de Graduate School in Law and Economics, Universiteit van Hamburg, werd gefinancierd door de Duitse Research Association (DFG). Tijdens haar doctoraal was Elif een visiting fellow aan de Harvard Business School en een visiting scholar aan de Berkeley School of Law.

Elifs onderzoek is gericht op het gebruik van economische analyse van het recht om aanbevelingen te doen voor het oplossen van samenwerkingsproblemen tussen publieke en private actoren op het gebied van gegevensbescherming en privacy. Elif is momenteel lid van de IAPP Advisory Board bij CIPP / E Exam Development. Ze spreekt regelmatig over gegevensbescherming, privacy en cyber security.

Dennis Broeders
Dennis Broeders
Kerndocent
Organisatie:
Universiteit Leiden
<
>
Organisatie:
Universiteit Leiden

Dennis Broeders is Universitair Hoofddocent Veiligheid en Technologie en Senior Fellow The Hague Program for Cyber Norms bij het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) in Den Haag. Zijn onderzoeksterrein is de relatie tussen veiligheid, technologie en beleid met specifieke interesses in cyber security, internet governance, cyber norms, big data, surveillance en veiligheid. 

Dennis Broeders doceert in de bachelor Security Studies en bij de Cyber Security Academy. Daarnaast is hij geregeld gastdocent op andere universiteiten en bij programma’s voor professionals.

Hij is auteur van  het boek ‘The public core of the internet’ (Amsterdam University Press, 2015) en is actief in het nationale en internationale debat over cyber security, internet governance en cyber normen. Hij sprak onder meer bij de VN in Geneve, het Internet Governance Forum, CyfY en CyCon en was betrokken bij diplomatieke processen als de EU-China cyber dialoog en de UN GGE.     

Hij verbleef in 2008 als visiting research fellow aan het Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlijn (WZB), in 2011 aan het Oxford Internet Institute (OII) van de Universiteit van Oxford. Voor zijn aanstelling bij ISGA werkte hij als projectcoördinator bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in Den Haag.

Naast zijn aanstelling aan de Universiteit Leiden is hij tot 1 november 2018 nog als hoogleraar Technologie en Samenleving verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.     

Simone van der Hof
Simone van der Hof
Kerndocent
Organisatie:
Universiteit Leiden
<
>
Organisatie:
Universiteit Leiden

Prof.dr. Simone van der Hof is hoogleraar Recht en informatiemaatschappij en directeur van het Center for Law and Digital Technologies (eLaw) alsmede het Advanced Master Programma Law and Digital Technologies aan de Leidse rechtenfaculteit. In 2012 was ze 'visiting professor' aan Victoria University of Wellington, Nieuw Zeeland. Zij geeft sinds 18 jaar onderwijs op het terrein van recht en digitale technologieën. Haar expertise omvat digitale identiteiten, online privacy, online veiligheid voor kinderen en digitale kinderrechten. Simone participeerde in diverse nationale en Europese onderzoeksprojecten, waaronder recentelijk CONSENT (consumer sentiment regarding privacy on user generated content services). Tot voor kort was Simone projectleider van een vier-jarig multidisciplinair project over cyberbullying. Momenteel participeert ze in het EU COMENIUS project Dynamic Identity (online privacy and identity for children). Ze is lid van diverse academische netwerken, waaronder EU Kids Online en het Cybersafety Research and Education Network, en hoofdredacteur van Asser's IT and Law series.

Bart Schermer
Bart Schermer
Kerndocent
Organisatie:
Universiteit Leiden
<
>
Organisatie:
Universiteit Leiden
Dr. Bart Willem Schermer, LL.M., is universitair docent bij eLaw, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden. Zijn belangrijkste expertisegebieden in onderwijs (regulier, post-academisch) en onderzoek zijn internetbestuur, cybercriminaliteit, privacy en gegevensbescherming. Hij doceert Internetrecht aan de Universiteit Leiden en Internet Governance and Regulation by Technology aan Leiden University College. Hij is co-promotor van promovendi op het gebied van cybercrime.Bij Euroforum en Studiecentrum Bedrijf en Overheid geeft hij cursussen over de wet op de bescherming van persoonsgegevens. Schermer is partner bij juridisch adviesbureau Considerati. In deze rol adviseert hij (zowel publieke als private) organisaties in beveiliging op de juridische aspecten van cyber security. Zijn voornaamste activiteiten omvatten het uitvoeren van privacy effectbeoordeling, wettelijke controles op naleving en juridisch adviseur.
Esther Keymolen
Esther Keymolen
Kerndocent
Organisatie:
Universiteit Leiden
<
>
Organisatie:
Universiteit Leiden

Esther Keymolen is Universitair Docent bij eLaw, Center voor Recht en Digitale Technologieën aan de Universiteit Leiden. Esther heeft een achtergrond in techniekfilosofie en wijsgerige antropologie. Haar onderzoek richt zich ondermeer op online vertrouwen, big data ethiek, digitale overheid en online privacy. In haar proefschrift, Trust on the Line. A Philosophical Exploration of Trust in the Networked Era, analyseert ze hoe nieuwe technologieën de ontwikkeling van vertrouwen in interpersoonlijke interacties beïnvloeden. In het bijzonder, besteedt ze aandacht aan het opbouwen van vertrouwen in online omgevingen zoals sociale netwerk sites en de deeleconomie. Esther tracht in haar werk conceptuele ruimte te maken voor de invloed van technologie op vertrouwensrelaties.

Voordat Esther in 2010 met haar doctoraatsonderzoek begon, werkte ze als wetenschappelijk medewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) waar ze meeschreef aan het rapport iGovernment en onderzoek heeft gedaan in het domein van de digitale jeugdzorg.

Wouter Jan van der Woude
Wouter Jan van der Woude
Gastdocent
Organisatie:
Deloitte
<
>
Organisatie:
Deloitte

Wouter Jan van der Woude is een cyber security manager bij Deloitte Risk Advisory.

Wouter Jan heeft 13 jaar aan cyber security gerelateerde werkervaring en heeft verschillende projecten voor verschillende (internationale) klanten geleid. Wouter Jan heeft naast projectmanagement vaardigheden, ervaring met de implementatie van tooling ter verbetering van threat-, vulnerability- en incidentmanagement. Daarnaast weet Wouter Jan wat nodig is om het project succesvol over te dragen naar de beheerorganisatie om deze tooling te beheren. Zijn aandachtsgebieden zijn Information Security, Cyber Defence en Security Monitoring.

André Hoogstrate
André Hoogstrate
Gastdocent
<
>

Dr. André Hoogstrate is universitair hoofddocent cyberoperaties aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie en gastdocent Digital Forensics aan de TU Delft. In de periode 2014 --2015, was hij gastonderzoeker en --docent op de Faculteit Campus Den Haag aan de Universiteit Leiden. Van 2000 tot en met 2015 werkte hij als forensisch wetenschapper bij het Nederlands Forensisch Instituut. In 1998 promoveerde hij in de Econometrie aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift Dynamic Panel Data Models Theory and Macroeconomic Applications. Van 1997-2000 was hij docent Statistiek/econometrie aan de Universiteit van Tilburg en CentER. Zijn belangrijkste onderzoeksterrein is het gebruik van data-analyse en wiskundige modelleringstechnieken in forensische—en militaire toepassingen die hun oorsprong hebben in, of sterk afhankelijk zijn van, cyberspace.
In de afgelopen jaren heeft Hoogstrate zich in het onderwijs gericht op gespecialiseerde onderwerpen voor professionals op het gebied van digital forensics, cyberstrategie en cyberoperaties.

Maryse Ducheine
Maryse Ducheine
Gastdocent
Organisatie:
<
>
Organisatie:

Maryse Ducheine is directeur Communicatie bij het ministerie van Sociale Zaken. 

In het veld crisiscommunicatie brengt ze haar kennis van en haar ervaringen met de moderne mediacratie én de cybersociety samen voor professionals die in een directie- of managementfunctie voorbereid willen en moeten zijn op een cybercrisissituatie.

Maryse werkte eerder als directeur communicatie bij de gemeente Den Haag en voor die tijd bij KPN, het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Financiën en de NOS. Ook werkte ze als adviseur cybercrisis communicatie voor onder meer een van de nationale toezichthouders.

Nina van der Knaap
Nina van der Knaap
Gastdocent
<
>

Nina van der Knaap, MSc, is PhD student bij eLaw, het Centrum voor Recht en Digital Technologies aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en recherche adviseur bij de Koninklijke Marechaussee. Van der Knaap studeerde Forensische Criminologie aan de Universiteit Leiden (MSc) en Criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (BSc). Haar expertisegebieden zijn digitaal forensisch onderzoek, cybercrime en forensische criminologie. In haar proefschrift onderzoekt ze de volgende vragen: Wat is de invloed van digitaal bewijsmateriaal op financieel onderzoek, hoe wordt digitaal forensisch bewijs gebruikt in en tussen rechtshandhaving en private organisaties en wat zou de gewenste situatie zijn met betrekking tot digitaal forensisch bewijs volgens professionals en de literatuur?

Dennis de Geus
Dennis de Geus
Gastdocent
<
>

Drs. Dennis de Geus RE RA CISA is als Cyber Security Stragist werkzaam bij Hewlett Packard Enterprise. Hij werkt vanuit de visie dat cyber security een waarde creërende factor voor organisaties kan zijn, mits vanuit een integraal perspectief geadresseerd.

 

Als strategisch adsviseur helpt hij organisaties bij het opstellen en realiseren van business georienteerde cyber security strategieën en het leiden van cyber transformatie programma’s. Dit door de informatiebeveiligingsdoelen in lijn te brengen met de brede organisatiedoelstellingen. Hij heeft een breed netwerk in de Nederlandse cyber security gemeenschap en heeft actief samengewerkt met organisaties als het NCSC, ENCS, The Hague Security Delta, Telecoms-ISAC. Tevens was hij lid van de nationale ICT-Response Board.

Renato Kuiper
Renato Kuiper
Gastdocent
Organisatie:
Tesorion
<
>
Organisatie:
Tesorion

Ing. Renato Kuiper, CISA, CISSP, CSF, is principal consultant security bij Tesorion en gastdocent aan de Haagse Hogeschool op het gebied van "Security (in) architectuur" en "cloud en cloud security".Kuiper heeft meer dan 25 jaar ervaring in ICT en informatiebeveiliging/risicomanagement. Zijn expertisegebieden zijn security architectuu, IAM en Cloud en veiligheid. Hij werkte als docent aan de HTS Arnhem (Bachelor Technical Computer Area), 10 jaar als Principal Consultant bij LogicaCMG, en 3 jaar als security practice lead bij HP.Kuiper ontwikkelde vele verschillende security architecturen voor o.a. de Nederlandse politie, de Nederlandse overheid en een aantal banken in Nederland. Momenteel is hij gedetacheerd als Enterprise (security) architect bij de NS (Nederlandse Spoorwegen).VKA doet strategische ICT-projecten voor klanten bij de overheid, financiële sector en in de industrie. Projecten variëren van strategische adviesopdrachten op diverse terreinen tot programma management, aansturing en beheer van complexe projecten.

Fred Streefland
Fred Streefland
Gastdocent
Organisatie:
Leaseweb
<
>
Organisatie:
Leaseweb

Na meer dan 22 jaar ervaring binnen het inlichtingen & veiligheidsdomein (Koninklijke Luchtmacht, MIVD, IBM, Accenture, ENCS en Exact), is Fred momenteel werkzaam als IT Security Manager/Corporate Information Security Manager (CISO) van LeaseWeb. In deze functie is hij verantwoordelijk voor een klein team van security engineers/specialisten dat wereldwijd zorg draagt voor de informatiebeveiliging van LeaseWeb en zijn dochterondernemingen. LeaseWeb is een Nederlandse, maar wereldwijd opererende, Infrastructure-As-A-Service (IAAS) provider met het snelste en grootste datanetwerk van Europa.

Freds specialiteiten zijn: security strategie, risico assessments en de implementatie/toepassing van de ISO standaarden (ISO 27001). Fred heeft een Master of Security & Defense (EMSD) behaald aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) te Delft en een HEAO MER bacheloropleiding succesvol afgerond aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij heeft ook verschillende securitycursussen gevolgd, alsook gegeven zoals Black Hat (SCADA pen-testing), SABSA (security architecture), Idaho National Lab (Red Team Blue Team training) en IBM Big Data Analytics.

Xander van der Voort
Xander van der Voort
Gastdocent
<
>

drs. Xander van der Voort werkt met zijn bedrijf vanderVoort Cyber Security aan informatiebeveiliging in het algemeen en de beveiliging van industriële controle systemen in het bijzonder. Zijn klanten zijn vooral afkomstig uit de sectoren energie, olie & gas, chemie, water en industriële productie. Van der Voort studeerde cognitieve psychologie in Leiden en Informatica aan de TU Delft, met als specialisatie 'artificial intelligence'. Na zijn afstuderen werkte hij als researcher voor Shell, Universiteit Nijmegen, Universiteit Groningen op uiteenlopende gebieden als supercomputing, kennissystemen, human factors, information security, command & control systemen en kennismanagement. Van der Voort deed meerjarig onderzoek voor de Koninklijke Landmacht en was betrokken bij de ontwikkeling van operationeel ondersteunende informatiesystemen van Defensie. Naast het adviseren van klanten houdt vanderVoort Cyber Security zich ook bezig met het ontwikkelen, organiseren en geven van trainingen. Van der Voort is sterk betrokken bij post-academisch onderwijs en doceerde onder meer voor TU Delft Toptech (cyber security, cryptografie), Tias Nimbas (auditing critical infrastructures), Haagse Hogeschool (security management).

Eric Luiijf
Eric Luiijf
Gastdocent
<
>

Ir. Eric Luiijf is sinds 2017 eigenaar/consultant van Luiijf Consultancy. Na zijn afstuderen werd hij marineofficier. Vanaf 1976 tot aan zijn pensionering is hij in dienst geweest van TNO. Vanaf 1995 werkte hij als Principal Consultant aan cyber security, de bescherming van vitale (informatie)infrastructuren en cyberoorlogsvoering. Internationaal is hij actief geweest als Nederlands vertegenwoordiger in een enkele technische cyber-security NAVO-werkgroepen en was kernteamlid in een reeks aan EU-researchprojecten. Hij is (co)auteur van een aantal internationale bijdragen aan de 2015 en 2017 Global Conferences on Cyberspace (GCCS). Nationaal heeft hij de cyber security-problematiek van procesbesturings­systemen (SCADA; Operational Technology) op de kaart gezet, was lid van het team dat de Nationale Cyber Security Strategie 2 ontwikkelde, auteur van cyberdreigingsscenario’s voor het Nationale VeiligheidsProfiel en onderzocht hij het opkomende cyberrisico voor de arbeidsveiligheid door het gebruik van IT/OT in machines en robots.

Eric is (co)auteur van vijf internationale good practice guides waarvan enkele ook in het Italiaans, Spaans en Japans vertaald zijn. Hij is auteur van een groot aantal wetenschappelijke artikelen en rapporten, een aantal boekhoofdstukken en populaire artikelen op de voornoemde onderzoeksgebieden.  

Marieke Klaver
Marieke Klaver
Gastdocent
Organisatie:
TNO
<
>
Organisatie:
TNO

Dr. Marieke Klaver heeft wiskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na haar promotie is ze in dienst getreden van TNO waar ze werkzaam is als senior onderzoeker en projectmanager. Binnen TNO richt haar onderzoeksgebied zich op het snijvlak van cyber security en de bescherming van vitale (informatie) infrastructuur. Haar research omvat studies naar de kwetsbaarheid van het Internet (KWINT), studies ter ondersteuning van het identificeren van de Nederlandse vitale infrastructuur (quick-scan en vervolgstudies) en verschillende EU projecten naar vitale infrastructuur en afhankelijkheden (CIPRNet, PREDICT). Marieke was een van de hoofdonderzoekers in een opdracht van het Europees Parlement voor de evaluatie van ENISA en projectmanager van een internationaal project voor het verzamelen van good practices voor Critical Infrastructure Protection voor beleidsmakers (RECIPE). Daarnaast is zij gastdocent aan de Cyber Security Academy voor de module Critical Infrastructures and Industrial Control Systems.

Arnold Roosendaal
Arnold Roosendaal
Gastdocent
Organisatie:
Privacy Company
<
>
Organisatie:
Privacy Company

Mr. dr. Arnold Roosendaal is directeur en senior adviseur bij Privacy Company en heeft specifieke expertise op het gebied van privacy en identiteit. Vanuit Privacy Company werkt hij aan een diversiteit aan nationale en internationale onderzoeks- en adviesprojecten. Dit doet hij zowel voor overheden (ministeries, uitvoeringsorganisaties en lagere overheden) als voor commerciële partijen. In zijn werk weet hij de brug te slaan tussen juridische kaders, technologische ontwikkelingen en maatschappelijke discussies.

Arnold heeft een juridische achtergrond met een master Law & Technology (Tilburg University) en een research master in Law (Tilburg en Leuven University). In 2013 verdedigde hij zijn proefschrift over digitale/online identiteiten en de effecten daarvan op privacy, autonomie en identiteit van individuen. Momenteel is hij als Academic Visitor verbonden aan het Oxford Internet Institute (University of Oxford).

Arnold heeft een grote hoeveelheid (inter)nationale publicaties op zijn naam staan en is regelmatig te zien als spreker of panelist. Voordat Arnold bij Privacy Company kwam, werkte hij bij TNO als scientist specialist binnen de afdeling Strategie en Beleid voor de Informatiemaatschappij. Hij was ook lid van het PI.lab (Privacy & Identity lab), en is auteur voor verschillende platforms.

Paul Pols
Paul Pols
Gastdocent
<
>

Paul Pols (@paulpols) heeft een achtergrond in rechtsfilosofie (LLM), toegepaste ethiek (MA) en cyber security (MSc). Paul was in de jaren 2016-2018 student van de Governance Track van de Cyber Security Academy. Zijn scriptie voor CSA was getiteld “Modeling Fancy Bear Attacks: Unifying the Cyber Kill Chain” en resulteerde in het Unified Kill Chain model. Pols werkte als Principal Security Expert bij Fox-IT gedurende 7 jaar, waar hij één van de technical leads van het team van ethische hackers was. Op dit moment werkt Pols als technisch adviseur bij de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB), die de inzet van bijzondere bevoegdheden door de Nederlandse inlichtingen en veiligheidsdiensten toetst.