Docenten zijn afkomstig van de participerende hogeronderwijsinstellingen Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft, en De Haagse Hogeschool. Daarnaast werken gastdocenten uit private en publieke organisaties mee aan de ontwikkeling en uitvoering van de leertrajecten.

Jan van den Berg
Jan van den Berg
Kerndocent
<
>

Prof.dr.ir. Jan van den Berg is hoogleraar Cyber Security bij de Technische Universiteit Delft, de faculteiten Techniek, Bestuur & Management en Electrotechniek, Wiskunde & Informatica, en bij de Universiteit Leiden, Faculteit Campus Den Haag. Van den Berg is als wetenschappelijk directeur verbonden aan de Stichting Cyber Security Academy en opleidingsdirecteur van de Leidse masteropleiding Cyber Security.

Na zijn afstuderen als wiskundig ingenieur aan de TU Delft in 1977 werkte Van den Berg tot 1989 op diverse instituten van hoger onderwijs. Vanaf 1989 was hij verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij onderzoek deed op het gebied van de Computational Intelligence en de (economische) toepassingen daarvan. Na het behalen van zijn doctors titel in 1996, verbreedde zijn onderzoek zich naar de ontwikkeling en toepassing van (intelligente) methoden van data-analyse, knowledge discovery, en informatiebeveiliging. In 2006 keerde Van den Berg terug naar de TU Delft waar hij zijn werk rond Data Analytics bleef vervolgen aangevuld met onderzoek op het terrein van Cyber Security.

 

Kijk hier naar de oratie van prof.dr.ir. Jan van den Berg.

Edwin Bakker
Edwin Bakker
Kerndocent
<
>

Prof.dr. Edwin Bakker is directeur van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme en hoogleraar aan het Instituut voor Bestuurskunde van de Faculteit Campus Den Haag, Universiteit Leiden sinds 2010. Daarvoor werkte hij bij Clingendael als hoofd van het Security and Conflict Programme (2007 - 2010) en als Senior Research Fellow (2003-2007) Daarnaast is hij research fellow bij het International Centre for Counter Terrorism - Den Haag .

Bakker is lid van de redactieraad van de volgende (wetenschappelijke) tijdschriften: Security and Human Rights, the Journal of Strategic Security, Vrede & Veiligheid) en Internationale Spectator. Hij is tevens gastdocent aan het NAVO Defensie College in Rome en lid van het Nederland Helsinki Comite .

In 1997 behaalde Bakker zijn doctors titel met zijn proefschrift over conflicten tussen minderheden in Slowakije en Hongarije. Zijn expertisegebieden zijn terrorismestudies en crisis-en security management.

Richard Griffiths
Richard Griffiths
Kerndocent
<
>

Prof.dr. Richard T. Griffiths is hoogleraar  International Studies en emeritus-hoogleraar  Economische en Sociale Geschiedenis aan de Faculteit Geestwetenschappen van de Universiteit  Leiden. Zijn expertisegebieden zijn Economische Geschiedenis, Geschiedenis van de Europese integratie, Global History, wetenschappelijk schrijven / onderzoeksvaardigheden en scriptiebegeleiding (onderwijs) en Europese integratie, ontwikkelingshulp en kleine staten (onderzoek). Griffiths studeerde summa cum laude af in Economic History en Russian Studies aan University College of Swansea (1970) en promoveerde in de geschiedenis aan de University of Cambridge (1977) op zijn proefschrift Industrial Retardation in the Netherlands, 1830-1850. Hij kwam naar de Universiteit Leiden in 1995. Daarvoor werkte hij bij de University of Cambridge (onderzoeker 1970-1973), University of Manchester (Associate Professor, 1973-1980), Vrije Universiteit Amsterdam (hoogleraar Economische Geschiedenis 1980-1987 en het European University Institute Florence (hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis 1987-1995 ).

Simone van der Hof
Simone van der Hof
Kerndocent
<
>

Prof.dr. Simone van der Hof is hoogleraar Recht en informatiemaatschappij en directeur van het Center for Law and Digital Technologies (eLaw) alsmede het Advanced Master Programma Law and Digital Technologies aan de Leidse rechtenfaculteit. In 2012 was ze 'visiting professor' aan Victoria University of Wellington, Nieuw Zeeland. Zij geeft sinds 18 jaar onderwijs op het terrein van recht en digitale technologieën. Haar expertise omvat digitale identiteiten, online privacy, online veiligheid voor kinderen en digitale kinderrechten. Simone participeerde in diverse nationale en Europese onderzoeksprojecten, waaronder recentelijk CONSENT (consumer sentiment regarding privacy on user generated content services). Tot voor kort was Simone projectleider van een vier-jarig multidisciplinair project over cyberbullying. Momenteel participeert ze in het EU COMENIUS project Dynamic Identity (online privacy and identity for children). Ze is lid van diverse academische netwerken, waaronder EU Kids Online en het Cybersafety Research and Education Network, en hoofdredacteur van Asser's IT and Law series.

Bibi van den Berg
Bibi van den Berg
Kerndocent
<
>

Dr. Bibi van den Berg is universitair hoofddocent bij eLaw, het Center for Law and Digital Technologies aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Van den Berg studeerde en promoveerde aan de Filosofie faculteit van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarna deed ze een postdoc aan het Tilburg Institute for Law, Technology and Society ( TILT ) van de Universiteit van Tilburg voor drie jaar. In 2012 kwam ze naar Leiden voor haar huidige functie .Van den Bergs onderzoek richt zich op vier thema's : (1) het reguleren van menselijk gedrag door middel van het gebruik van technologie (techno-regulering), (2) identiteit, privacy en (cyber) security, ( 3 ) regulering en bestuur van/op het internet, en (4) robotica en kunstmatige intelligentie.Naast haar rol als assistent-professor is Van den Berg ook Meijers Fellow aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en directeur onderzoek van eLaw.

Sergei Boeke
Sergei Boeke
Kerndocent
<
>

Sergei Boeke LL.M. is research fellow en projectleider bij ISGA op de Faculteit Governance & Global Affairs, Universiteit Leiden. Zijn belangrijkste expertisegebieden zijn cyber governance, cyber war en cyber spionage. Hij richt zich ook op het terrorisme in de Sahel (Afrika). Boeke is een voormalig marineofficier en diplomaat. Na het voltooien van het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder behaalde hij zijn master in de rechten aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Hij werkte vervolgens als logistiek officier op verschillende marineschepen en werd als secretaris commandant van het tweede mariniersbataljon uitgezonden naar het zuiden van Irak in 2003/2004. Hij werkte hierna kort als beleidsmedewerker en diplomaat bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken om vervolgens bij het Ministerie van Defensie plaatsvervangend hoofd van het Afghanistan team te worden. Hij kwam in dienst van de Universiteit Leiden in 2013.

Dennis Broeders
Dennis Broeders
Kerndocent
<
>

Dr. Dennis Broeders is senior wetenschappelijk medewerker en projectcoördinator bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in Den Haag. Hij is tevens als Hoogleraar Technologie en Samenleving verbonden aan de vakgroep Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn belangrijkste onderzoeks- en onderwijsgebieden zijn de toepassing van moderne technologie in het overheidsbeleid (iOverheid) ); biometrie en (Europees) migratiebeleid; internetvrijheid en cyber security governance. Hij is gastdocent aan de EUR , andere universiteiten en Instituut Clingendael en was tevens als gastonderzoeker verbonden aan het WZB in Berlijn (2008) en aan het Oxford Internet Institute (2011). Bij de WRR is hij momenteel verantwoordelijk voor het project 'vrijheid en veiligheid in het cyberdomein' en vanuit de EUR werkt hij aan een project over de rol en plaats van de Nederlandse krijgsmacht in de Nederlands structuur van cyber security governance, in samenwerking met de Nederlandse Defensie Academie.

Hans Hoogstraaten
Hans Hoogstraaten
Gastdocent
<
>
Ing. Hans Hoogstraaten, CISM, CISA, CISSP is zelfstandig cyber security expert. Hoogstraaten werkt sinds 1996 in het vakgebied informatiebeveiliging als forensisch onderzoeker, innovator, security expert, principal consultant en docent/ onderzoeker. Een veiligere digitale samenleving is een belangrijke drijfveer voor hem. Door zijn ruime ervaringen in de techniek, risk management, product development, security design en incident response is hij een allround ervaringsdeskundige. Zo heeft hij onderzoek gedaan naar het detecteren van Advanced Persistant Threats (APT's) en was hij leider van het onderzoek van de DigiNotar hack.

Na zijn carrière bij het Nederlands Forensisch Instituut, TNO en Fox-IT heeft hij in 2013 de overstap naar het onderwijs gemaakt om zijn kennis en ervaring te kunnen delen met studenten.
André Hoogstrate
André Hoogstrate
Gastdocent
<
>

Dr. André Hoogstrate is universitair hoofddocent cyberoperaties aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie en gastdocent Digital Forensics aan de TU Delft. In de periode 2014 --2015, was hij gastonderzoeker en --docent op de Faculteit Campus Den Haag aan de Universiteit Leiden. Van 2000 tot en met 2015 werkte hij als forensisch wetenschapper bij het Nederlands Forensisch Instituut. In 1998 promoveerde hij in de Econometrie aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift Dynamic Panel Data Models Theory and Macroeconomic Applications. Van 1997-2000 was hij docent Statistiek/econometrie aan de Universiteit van Tilburg en CentER. Zijn belangrijkste onderzoeksterrein is het gebruik van data-analyse en wiskundige modelleringstechnieken in forensische—en militaire toepassingen die hun oorsprong hebben in, of sterk afhankelijk zijn van, cyberspace.
In de afgelopen jaren heeft Hoogstrate zich in het onderwijs gericht op gespecialiseerde onderwerpen voor professionals op het gebied van digital forensics, cyberstrategie en cyberoperaties.

Nina van der Knaap
Nina van der Knaap
Kerndocent
<
>

Nina van der Knaap, MSc, is PhD student bij eLaw, het Centrum voor Recht en Digital Technologies aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en recherche adviseur bij de Koninklijke Marechaussee. Van der Knaap studeerde Forensische Criminologie aan de Universiteit Leiden (MSc) en Criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (BSc). Haar expertisegebieden zijn digitaal forensisch onderzoek, cybercrime en forensische criminologie. In haar proefschrift onderzoekt ze de volgende vragen: Wat is de invloed van digitaal bewijsmateriaal op financieel onderzoek, hoe wordt digitaal forensisch bewijs gebruikt in en tussen rechtshandhaving en private organisaties en wat zou de gewenste situatie zijn met betrekking tot digitaal forensisch bewijs volgens professionals en de literatuur?

Leo van Koppen
Leo van Koppen
Kerndocent
Organisatie:
De Haagse Hogeschool
<
>
Organisatie:
De Haagse Hogeschool

Leo van Koppen, MSIT, is docent Information Security Management (ISM) aan De Haagse Hogeschool, Faculteit ICT & Design sinds 1998. Hij werd hoofd en Programmaleider van het programma Information Security Management in 2008. Daarnaast is hij projectleider van het Centre of Cyber Security I.O. en lid van het Lectoraat Cyber Security & Safety, de onderzoeksgroep aan De Haagse Hogeschool. Zijn belangrijkste expertisegebieden zijn: information risk management, compliance management, information security management, business continuity management, enterprise architecture, security architecture, IT security en IT-netwerken en embedded systems.. Van Koppen is lid van het Platform voor Informatiebeveiliging (PvIB), de Vereniging voor informatiebeveiliging in Nederland en van OWASP Dutch chapter, een wereldwijde beroepsvereniging voor professionals die geïnteresseerd zijn in software security.

Wojtek Kowalczyk
Wojtek Kowalczyk
Kerndocent
<
>

Dr. Wojtek Kowalczyk is universitair docent aan het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS) aan de Universiteit Leiden. Hij is gepromoveerd in de Wiskunde aan de Universiteit van Warschau, Polen, in 1986. Vanaf 1991 tot 2011 werkte hij als universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling Informatica, waar hij onderzoek verrichte en onderwijs opzette op het gebied van patroonherkenning, neurale netwerken, machine learning en data mining. Kowalczyk is medeoprichter van het Fraude Detectie Expertise Centrum waar hij werkt op verschillende projecten voor banken, verzekeringsbedrijven, en overheidsorganisaties. Hij is een expert op gebied van real-time detectie van anomalieën in grote en snelle datastromen zoals bank transacties, click-streams, traffic data, access logs, etc. Hij ontwikkelde een aantal systemen voor detectie van fraude met creditcards, monitoren van toegang tot EPDs, detectie van misbruik van informatie systemen. Kowalczyk won twee internationale data mining wedstrijden (EUFIT'96 en Benelaern'99). Hij publiceerde meer dan 60 wetenschappelijke artikelen.

Mark van Leeuwen
Mark van Leeuwen
Kerndocent
<
>

Drs. Mark P. van Leeuwen, MBA, informatiemanager aan de Faculteit Governance & Global Affairs bij de Universiteit Leiden en betrokken bij de bedrijfsvoering van de CSA, heeft twintig jaar ervaring in verschillende gebieden van de ICT. Hij heeft gewerkt aan de ontwikkeling van informatiesystemen en op het gebied van business consultancy. Zijn ervaring strekt zich uit van de ruimte-industrie en luchtvaartsector tot het bankwezen en de gezondheidszorg en van de private sector tot de not-for-profit sector .

Een belangrijke succesfactor voor het succesvol implementeren van ICT-gerelateerde projecten is het begrip van de onderliggende processen en de organisatiecultuur. De uitvoering is dan ook per definitie een change management project. Visualisatie is een krachtig instrument om mensen te overtuigen zich te committeren aan een nieuw ICT-systeem of -proces.

Jan van der Lubbe
Jan van der Lubbe
Kerndocent
<
>

Dr. Jan van der Lubbe is universitair hoofddocent en hoofd van het Information Security and Privacy Lab aan de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de TU Delft. Zijn belangrijkste expertisegebieden zijn kunstmatige intelligentie, data mining, veiligheid en privacy en cryptografie.
Van der Lubbe promoveerde aan de faculteit EWI aan de Technische Universiteit Delft in 1981.
Van 1981 tot 1986 werkte hijbij met het Nationaal Lucht-en Ruimtevaartlaboratorium, waar hij onderzoek deed voor onder andere ESA en NASA, zowel op het gebied van kunstmatige intelligentie als cryptografie.
Van der Lubbe is directeur van de postdoctorale opleiding Toegepaste Cryptografie en lid van diverse adviesraden en commissies voor de overheid en de industrie op het gebied van veiligheid. Hij is (co-)auteur van zo'n 250 artikelen en 12 boeken over informatietheorie, cryptografie, machine-intelligentie, filosofie, geschiedenis, semiotiek en kunst.

Pieter Burghouwt
Pieter Burghouwt
Kerndocent
Organisatie:
De Haagse Hogeschool
<
>
Organisatie:
De Haagse Hogeschool

Dr. ir. Pieter Burghouwt is hogeschooldocent bij de opleidingen HBO-ICT en Technische Informatica van de Faculteit IT & Design aan De Haagse Hogeschool. Naast het ontwikkelen en verzorgen van onderwijs op het gebied van Computernetwerken, Technische ICT-Infrastructuur en Cyber Security voert hij onderzoek uit op het gebied van Cyber Security als lid van het Lectoraat Cyber Security en Safety, de onderzoeksgroep aan De Haagse Hogeschool. Zijn onderzoek richt zich op de technische beveiligingsaspecten van computernetwerken. Van 2013 tot en met 2015 was Pieter als onderzoeker betrokken bij het RAAK-project “Beveiligd Water” dat de veiligheid van procesnetwerken van de Nederlandse Waterschappen onderzoekt.

Burghouwt promoveerde in 2015 aan de TU-Delft op een onderzoek naar detectietechnieken van botnetverkeer in bedrijfsnetwerken.

Bart Schermer
Bart Schermer
Kerndocent
<
>
Dr. Bart Willem Schermer, LL.M., is universitair docent bij eLaw, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden. Zijn belangrijkste expertisegebieden in onderwijs (regulier, post-academisch) en onderzoek zijn internetbestuur, cybercriminaliteit, privacy en gegevensbescherming. Hij doceert Internetrecht aan de Universiteit Leiden en Internet Governance and Regulation by Technology aan Leiden University College. Hij is co-promotor van promovendi op het gebied van cybercrime.Bij Euroforum en Studiecentrum Bedrijf en Overheid geeft hij cursussen over de wet op de bescherming van persoonsgegevens. Schermer is partner bij juridisch adviesbureau Considerati. In deze rol adviseert hij (zowel publieke als private) organisaties in beveiliging op de juridische aspecten van cyber security. Zijn voornaamste activiteiten omvatten het uitvoeren van privacy effectbeoordeling, wettelijke controles op naleving en juridisch adviseur.
Maryse Ducheine
Maryse Ducheine
Gastdocent
Organisatie:
<
>
Organisatie:

Maryse Ducheine is directeur Communicatie bij de Gemeente Den Haag. Daarnaast is zij trainer, coach en consultant met een eigen adviespraktijk op het gebied van strategie & reputatie.

Zij was van 2008 tot 2013 Hoofd Externe Communicatie bij KPN en heeft in die periode haar rijke ervaring met het managen van (cyber)issues en crisissituaties opgedaan. Reputatie- en Issue Management kende ze al als woordvoerder van de Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken. Ducheine is van huis uit journalist. In de leergang Cyber Crisis communicatie brengt ze haar kennis van en haar ervaringen met de moderne mediacratie én de cybersociety samen voor communicatie-professionals in een directie-of management functie die voorbereid willen en moeten zijn op een cybercrisissituatie.

Simone Fennel
Simone Fennel
Gastdocent
Organisatie:
Privacy Company
<
>
Organisatie:
Privacy Company

mr. Simone Fennell M.Phil. CIPM CIPP/E studeerde Law & Technology en de Research Master aan Tilburg University en is gespecialiseerd in juridische aspecten van privacy. Zij is werkzaam als senior adviseur bij Privacy Company (Den Haag) waar zij klanten adviseert over alle aspecten van privacy waaronder compliance en implementatie. Ook verzorgt zij als gastdocent onder meer onderwijs bij CIBIT, Cyber Security Academy en de Universiteit Leiden en is zij bij Privacy Company verantwoordelijk voor permanente educatie. Simone schreef mee aan diverse (internet) publicaties en boeken, recent verschenen materiaal is te vinden op Privacy Company website.

 

Voor de Cyber Security Academy onderwijst Simone over internationale aspecten van privacy. 

Dennis de Geus
Dennis de Geus
Gastdocent
<
>

Drs. Dennis de Geus RE RA CISA is als Cyber Security Stragist werkzaam bij Hewlett Packard Enterprise. Hij werkt vanuit de visie dat cyber security een waarde creërende factor voor organisaties kan zijn, mits vanuit een integraal perspectief geadresseerd.

 

Als strategisch adsviseur helpt hij organisaties bij het opstellen en realiseren van business georienteerde cyber security strategieën en het leiden van cyber transformatie programma’s. Dit door de informatiebeveiligingsdoelen in lijn te brengen met de brede organisatiedoelstellingen. Hij heeft een breed netwerk in de Nederlandse cyber security gemeenschap en heeft actief samengewerkt met organisaties als het NCSC, ENCS, The Hague Security Delta, Telecoms-ISAC. Tevens was hij lid van de nationale ICT-Response Board.

Renato Kuiper
Renato Kuiper
Gastdocent
Organisatie:
VKA
<
>
Organisatie:
VKA

Ing. Renato Kuiper, CISA, CISSP, CSF, is management consultant architect bij Verdonck, Klooster & Associates (VKA) en gastdocent aan de Haagse Hogeschool op het gebied van "Security (in) architectuur" en "cloud en cloud security".Kuiper heeft meer dan 25 jaar ervaring in ICT en informatiebeveiliging/risicomanagement. Zijn expertisegebieden zijn security architectuu, IAM en Cloud en veiligheid. Hij werkte als docent aan de HTS Arnhem (Bachelor Technical Computer Area), 10 jaar als Principal Consultant bij LogicaCMG, en 3 jaar als security practice lead bij HP.Kuiper ontwikkelde vele verschillende security architecturen voor o.a. de Nederlandse politie, de Nederlandse overheid en een aantal banken in Nederland. Momenteel is hij gedetacheerd als Enterprise (security) architect bij de NS (Nederlandse Spoorwegen).VKA doet strategische ICT-projecten voor klanten bij de overheid, financiële sector en in de industrie. Projecten variëren van strategische adviesopdrachten op diverse terreinen tot programma management, aansturing en beheer van complexe projecten.

Herbert Leenstra
Herbert Leenstra
Gastdocent
Organisatie:
KPN
<
>
Organisatie:
KPN

Drs. Herbert Leenstra is Lead Architect Security bij Koninklijke KPN NV. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring in de telecommunicatie en vitale infrastructuren. Hij is mede-oprichter van het innovatieve programma " Working Tomorrow " voor bachelor-en masterstudenten. Working Tomorrow is het afstudeerprogramma dat zich richt op de haalbaarheid van innovatieve toepassingen en ontwikkelingen in de markt. De studenten ontwikkelen prototypes en demo's om nieuwe technologie te verkennen. Ze onderzoeken ook implementatierisico's en mitigatiefactoren. Working Tomorrow heeft samenwerkingsrelaties met alle universiteiten (master) en het merendeel van de hbo-instellingen (bachelor) in Nederland.

Christian Prickaerts
Christian Prickaerts
Gastdocent
Organisatie:
FOX-IT
<
>
Organisatie:
FOX-IT

Christian Prickaerts, GCFA , CISSP , is trainer en Principal Forensic IT Expert, Business Unit : Cybercrime bij Fox-IT.Prickaerts werkte een aantal jaren als senior-systeembeheerder aan de Universiteit Maastricht. Gedurende deze tijd had hij ook CERT-taken. Prickaerts is forensisch IT-onderzoeker sinds 2004. Hij leidt en neemt actief deel aan forensisch IT-onderzoek. Prickaerts heeft een brede kennis van besturingssystemen en netwerkprotocollen. Hij geeft regelmatig presentaties op het gebied van IT-beveiliging en IT forensics. Bij gelegenheid wordt hij als getuige-deskundige opgeroepen in de rechtbank. Doordat hij zowel in de rechtshandhaving werkt als in de private sector is zijn ervaring in de forensische IT breed.Fox-IT forensics is gespecialiseerd in het uitvoeren van digitale onderzoeken met als doel criminelen op te sporen. Door een combinatie van digitale opsporingstechnieken, speciaal gebouwde instrumenten en onsite incident response, kunnen de onderzoekers binnen enkele uren na een inbreuk op de beveiliging, hack, of diefstal worden ingezet om elektronische systemen te beveiligen en digitaal bewijsmateriaal te verzamelen en analyseren.

Fred Streefland
Fred Streefland
Gastdocent
Organisatie:
Leaseweb
<
>
Organisatie:
Leaseweb

Na meer dan 22 jaar ervaring binnen het inlichtingen & veiligheidsdomein (Koninklijke Luchtmacht, MIVD, IBM, Accenture, ENCS en Exact), is Fred momenteel werkzaam als IT Security Manager/Corporate Information Security Manager (CISO) van LeaseWeb. In deze functie is hij verantwoordelijk voor een klein team van security engineers/specialisten dat wereldwijd zorg draagt voor de informatiebeveiliging van LeaseWeb en zijn dochterondernemingen. LeaseWeb is een Nederlandse, maar wereldwijd opererende, Infrastructure-As-A-Service (IAAS) provider met het snelste en grootste datanetwerk van Europa.

Freds specialiteiten zijn: security strategie, risico assessments en de implementatie/toepassing van de ISO standaarden (ISO 27001). Fred heeft een Master of Security & Defense (EMSD) behaald aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) te Delft en een HEAO MER bacheloropleiding succesvol afgerond aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij heeft ook verschillende securitycursussen gevolgd, alsook gegeven zoals Black Hat (SCADA pen-testing), SABSA (security architecture), Idaho National Lab (Red Team Blue Team training) en IBM Big Data Analytics.

Jeroen van der Velden
Jeroen van der Velden
Kerndocent
<
>

Dr. Jeroen van der Velden is universitair hoofddocent Strategie alignment en directeur Strategy Center aan NyenrodeBusiness Universiteit. Daarnaast is docent bij SIOO en oprichter en mede-eigenaar van Viciency-distant Teamwork, een platform dat organisaties ondersteunt om nieuwe vormen van werken te introduceren en implementeren.

Als coach, adviseur, programma- en/of verandermanager is hij actief in verschillende sectoren; overheid, financieel, utilities en de voeding- en procesindustrie. Als onderzoeker richt hij zich op vraagstukken rond strategie implementatie en nieuwe manieren van werken en organiseren. In zijn promotieonderzoek aan de Technische Universiteit Delft stonden nieuwe werkvormen zoals samenwerken op afstand centraal. Als docent is hij niet alleen verbonden aan Nyenrode, waar hij doceert in degree en executive programma´s over vraagstukken op het gebied van strategische transformatie. Ook verzorgt hij de module Strategisch handelen bij het SIOO.

Xander van der Voort
Xander van der Voort
Gastdocent
<
>

drs. Xander van der Voort werkt met zijn bedrijf vanderVoort Cyber Security aan informatiebeveiliging in het algemeen en de beveiliging van industriële controle systemen in het bijzonder. Zijn klanten zijn vooral afkomstig uit de sectoren energie, olie & gas, chemie, water en industriële productie. Van der Voort studeerde cognitieve psychologie in Leiden en Informatica aan de TU Delft, met als specialisatie 'artificial intelligence'. Na zijn afstuderen werkte hij als researcher voor Shell, Universiteit Nijmegen, Universiteit Groningen op uiteenlopende gebieden als supercomputing, kennissystemen, human factors, information security, command & control systemen en kennismanagement. Van der Voort deed meerjarig onderzoek voor de Koninklijke Landmacht en was betrokken bij de ontwikkeling van operationeel ondersteunende informatiesystemen van Defensie. Naast het adviseren van klanten houdt vanderVoort Cyber Security zich ook bezig met het ontwikkelen, organiseren en geven van trainingen. Van der Voort is sterk betrokken bij post-academisch onderwijs en doceerde onder meer voor TU Delft Toptech (cyber security, cryptografie), Tias Nimbas (auditing critical infrastructures), Haagse Hogeschool (security management).

Mireille Snels
Mireille Snels
Tutor
<
>

Drs. Mireille Snels is programmamanager en tutor bij de masteropleiding Cyber Security, Universiteit Leiden. Snels studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en haalde haar eerstegraads lesbevoegdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Na een korte carrière als redacteur en tekstschrijver was zij werkzaam als beleidsmedewerker onderwijs en projectleider bij de Universiteit van Amsterdam. Bij de QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) was zij aansluitend secretaris en projectleider accreditatie.

 

Na een verblijf van drie jaar in Londen, waarin ze diverse projecten begeleidde op het terrein van outreach en widening participation, werd zij in 2010 afdelingssecretaris bij de TU Delft en in 2012 docent communicatieve vaardigheden en studiebegeleider bij De Haagse Hogeschool. Vanaf juli 2013 is zij bij de CSA betrokken als projectleider/adviseur op het gebied van programma-ontwikkeling, accreditatie, kwaliteitszorg, marketing  en organisatie.

Esther Keymolen
Esther Keymolen
Kerndocent
Organisatie:
Universiteit Leiden
<
>
Organisatie:
Universiteit Leiden

Esther Keymolen is Universitair Docent bij eLaw, Center voor Recht en Digitale Technologieën aan de Universiteit Leiden. Esther heeft een achtergrond in techniekfilosofie en wijsgerige antropologie. Haar onderzoek richt zich ondermeer op online vertrouwen, big data ethiek, digitale overheid en online privacy. In haar proefschrift, Trust on the Line. A Philosophical Exploration of Trust in the Networked Era, analyseert ze hoe nieuwe technologieën de ontwikkeling van vertrouwen in interpersoonlijke interacties beïnvloeden. In het bijzonder, besteedt ze aandacht aan het opbouwen van vertrouwen in online omgevingen zoals sociale netwerk sites en de deeleconomie. Esther tracht in haar werk conceptuele ruimte te maken voor de invloed van technologie op vertrouwensrelaties.

Voordat Esther in 2010 met haar doctoraatsonderzoek begon, werkte ze als wetenschappelijk medewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) waar ze meeschreef aan het rapport iGovernment en onderzoek heeft gedaan in het domein van de digitale jeugdzorg.